anatomi tills ögonen blöder

hej bloggen, vilken vecka jag har haft, herregud är det enda ordet som kan beskriva den bra nog.
 
asså vi har på 2 veckor och 3 lektioner gjort klart alla ben i kroppen förutom craniet och vi ska på fredag ha prov på ALLT vi hittils har gjort. Och ja visst jag kan mycket mer än vad jag kunde förut men jag är inte just nu iallfall i närheten av att kunna allt jag ska kunna. Jag pluggar HELA tiden känns det som, varje vaken minut jag inte tränar eller äter eller är i skolan på lektioner så sitter jag hemma eller på biblioteket och läser. och jag har knappt hunnit göra något annat än anatomi på hela veckan. på måndag tillexempel har jag prov ( okej test) i histologi och jag kan ingenting för jag fattar ingenting, men iallafall är anatomin men intressant än histologin. Histologin är bullshit for real, asså knäppaste ämnet jag har haft någonsin, så jävla lulligt. Sen fick jag veta att vi varje kemi lektion kommer vi ha prov  och man måste få 1 av 2 frågor rätt för att få göra laboratioen. Å det är bara så mycket regler och shit som man måste komma ihåg och en massa lektioner som bara tar onödig tid. USCH 
 
anyways veckan gick fort vilket är ett plus men den va inte så kul, en av mina kompisar har valt att hoppa av redan han känner att detta inte är hans grej, jag förstår honom, herregud jag har också varit i sådana tankar och typ tänkt: "vad gör jag ens här!?" men sen kommer jag ihåg vad målet är om 6 år och jag kommer ihåg sommar praktiken jag ska göra och helt plötsligt går allt lite lättare. Missförstå mig inte fel nu, jag tycker det mesta är kul, jag tycker anatomin är intressant och rolig å så och History of Medicine eller Sociologi men jag är bara överväldigad över hur mycket lärarna försöker trycka in i våra huvuden på en gång. Sen är det ovant att plugga hela hela tiden och göra så sjukt mycket själv även fast jag tror jag föredrar det framför att sitta å lyssna på tråkiga lärare babbla på. 
 
Jag tycker att saker och ting är intressanta men svåra, asså alla små saker på alla benen osv.
 
Inte nästa vecka men veckan efter har jag presentation i History of medicine, om Surgery through time och min partner har om anaesthesia det är jätte intressant kan du tillexempel tänka dig att man opererade hål i skallen utan bedövning eller någonting och att det tog minst 1 timme att komma igenom skall benet. USCH tänka sig vad patienten måste skrikigt och säkert svimmat av smärta.
 
Oj nu babblar jag på en massa,
iallfall lär jag mig mycket, och även om jag säger att jag "inte kan någonting" så märker jag ju själv att det mesta fastnar och jag lär mig hur mycket som helst. Och det är kul hur mycket jag än klagar haha
 
Btw borde ni alla lyssna på den här låten, åh den är otroligt bra.. Är lite kär i den faktiskt
 
<3 Ha en bra helg, det ska jag 110% 
 

 

hey blog, what a week I've had, my God is the only word that can describe it well enough.
 
 we have in 2 weeks and 3 lessons made clear all the bones in the body except the cranium and we will on Friday have a test of EVERYTHING we have done so far. And yes, of course I know much more than I did before, but I'm no way close to knowing everything I need to. I study all the time, it feels like, every waking minute that I do not exercise or eat, or that I am at lectures I sit at home or at the library and read. and I've barely had time to do anything but anatomy this entire week. on Monday, for example, I have a test (okay small test) in histology and I can do nothing because I do not understand anything, but atleast anatomy is way more interesting than histology. The histology is bullshit for real, like the weirdest subject I've ever had, so weird. Then I got to know that every chemistry lesson, we will have the test and you have to get one of the two questions correctly to get to do stuff in the laboratory. and there are  so many rules and shit that you have to remember and a lot of lessons that only take unnecessary time. YUK
 
anyways this week went by fast, which is a plus but eh not so fun, one of my buddies has decided to quit already, he knows that this is not his thing, I understand him, my God, I have also been in such thoughts and kind thought: "what am I even doing here !?" but then I remember what the goal is for 6 years and I remember the summer practice that we will do and suddenly everything goes a bit easier. Do not get me wrong now, I think most of it is fun, I think the anatomy is interesting and funny and so  on and the History of Medicine and Sociology but I am just overwhelmed at how much the teachers are trying to push into our heads at once. Then it's awkward to study the whole entire time by myself but  I think I prefer it to sitting on listening to boring teachers babble on.
 
I think that things are interesting but difficult, all the little things on all the bones and so on.
 
Not next week but the week after, I have a presentation of the history of medicine, of Surgery through time and my partner have about anesthesia, it is very interesting, you can, for example, imagine that they operateda a hole in the skull without anesthesia or anything and it took at least 1 hour to get through the skull. YIKES imagine what the patient must squealing and surely passed out from the pain.
 
Oh now I babble a lot,
anyway I've learnt a lot, and even if I say I "know nothing" I notice myself that most things have stuck in my head  and I learn very much  And it's funny how much I complain haha
 
Btw, you should all listen to this song, oh it is incredible .. Is a little bit in love with the fact
 
<3 Have a good weekend, I will 110%

 

Kommentera här: